Musik För Alla i Sigtuna
Närradio - Underhållning - Allsång mm.
© Musik För Alla-Sigtuna 2024
Redogörelse från ordförande
MEDLEMSMÖTE DEN 20 NOV 2021

För första gången på mer än ett och ett halvt år hade vi möjlighet att
träffas, då mötesrestriktionerna p.g.a. Covid-19 äntligen lättats. Många
medlemmar och en och annan icke-medlem kom denna lördag em. till
Träffpunkten vid Kulturtorget i Märsta, huvudsakligen för att umgås.
Det var relativt få punkter på dagordningen. Eftersom de flesta vanliga
och andra aktiviteter varit inställda under lång tid, var den enda aktiviteten
att redovisa vårt deltagande i Hembygdens dag, som i slutet av augusti
arrangerades av Husby-Ärlinghundra-Märsta Hembygdsförening.

Kommunens föreningsgala ställdes in 2021. I stället hölls en virtuell version,
där bl.a. årets förenings utsågs. Pristagare var ”Samtliga föreningars styrelser
i Sigtuna kommun”. Musik för alla ombads att representera kulturföreningarna
och fick berätta om hur året med Covid-19 restriktioner påverkat oss. (Filmen
finns på hemsidans startsida, fliken ”Start”.)

Ordföranden berättade om Närradioföreningens vedermödor. De hade
blivit uppsagda från de lokaler Sigtuna Kommun hade ställt till förfogande
under ett 30-tal år. Studion måste snabbt utrymmas vid en tidpunkt som
sammanföll med införandet av Covid-19 restriktioner. Som tillfällig lagerlokal
för möbler och skivsamling fick man använda damernas omklädningsrum, 
duschrum och bastu i den nedlagda Valsta simhall. Möjligheten till direktsändning
bröts i och med utrymningen av lokalerna i Forum. En inspelningsstudio byggdes
upp i ett annat utrymme i simhallen. Så mycket som möjligt av möbler och skivor
såldes och det övriga skrotades, utom något 1000-tal LP och CD skivor som hämtades
av Återbruket på Södergatan. Hyreskontraktet för sändarutrustning och antenn
på vattentornet i Valsta var också uppsagt av värden Norrvatten. Närradioföreningen
blev ombedda att lämna simhallen, då denna byggnad skulle rivas inom något år.
Man fick köpa en mast på ett närliggande hyreshus och överta hyreskontraktet
för denna. En ny antenn anskaffades och monterades av Norrvatten. Sigtuna kommun
iordningställde ett rum i Frejgården, som föreningen fick hyra. Där byggde man åter
igen upp en ny studio. Sändningsutrustningen har nu flyttats till den nya mastplatsen.
En förbindelse med radiolänkar har etablerats mellan studion och antennen.
Nu kan verksamheten återupptas, som för nästan två år sedan.


Mötet beslutad att Musik för alla ska delta med närvaro vid Vintermarknaden i Valsta
i december.

Mötet hedrade minnet av Torsten Englund med en tyst minut. Han var medlem i
Musik för alla, missade sällan eller aldrig ett arrangemang eller möte och saknas.

Medlemsmötet avslutades med att deltagarna fick avnjuta en smakfull buffé som
levererades av Linas Matsal i Arlanda stad. Till kaffet fick vi lyssna på historier och
sång och musik i trubadurers tecken Stefan Lindeborg från Norrtälje.