© Föreningen Musik för Alla - Tel: 08-591 112 89 - Mån - Fre: 09:00 - 15:00
Närradio, Underhållning, Allsång m.m.
MUSIK FÖR ALLA i Sigtuna
STYRELSEN 2018
Ordförande: Lennart Berglund Kassör: Lola Hammarkull Protokolljusterare och rösträknare: Vakant. Lotteriansvarig: Lars Gustavsson Medlemsrekrytering: Kenneth Eriksson Revisor: Erik Wärn
Ansvarig 21-lotter: Rune Ljungberg  Sekreterare: Jeanette Berglund  Sponsoransvarig: Kenneth Hedlund  Webbansvarig &medlemsregister: Bo Hammarkull  Revisor suppleant: Malte Brännlund Vice ordförande: Bertil Jansson  Valberedning:Margareta KlangInger Järderberg