© Föreningen Musik för Alla - Tel: 08-591 112 89 - Mån - Fre: 09:00 - 15:00
Närradio, Underhållning, Allsång m.m.
MUSIK FÖR ALLA i Sigtuna
STYRELSEN 2018
Tf. Ordförande: Lennart Berglund Kassör: Lola Hammarkull Protokolljusterare och rösträknare: Birgitta Strömgren Lotteriansvarig: Lars Gustavsson Marknadsföring / sponsring: Luis Palma Aguirre Revisor: Erik Wärn
Ledamot: Rune Ljungberg Sekreterare: Jeanette Berglund Ledamot: Kenneth Hedlund Webbansvarig: Bo Hammarkull Revisor suppleant: Malte Brännlund